טופס יצירת קשר

זיהוי והשוואת כתבי יד, זיהוי והשוואת חתימות, חוות דעת משפטית..

כוחה של עדות גרפולוגית

בתאריך 30 ביוני 2009, ניתנה הכרעת דין בת"פ 1546-07, ע"י השופטת כרמלה רוטפלד-האפט בבית המשפט בנצרת ונקבעה חפותו המלאה של הנאשם.

הכרעת הדין הנוגע לרופא השיניים שהואשם ע"י אשתו בהתעללות חמורה, התבססה, בין היתר, על עדותה של הגרפולוגית חנה קורן שהפריכה את עדותו בשבועה של עורך הדין של המתלוננת.

עורך הדין טען כי המאשימה חתמה בפניו על יפוי כוח עם זאת, בדיקתה של הגרפולוגית חנה קורן העלתה כי אין זהות במרכיבי החתימה שבין החתימה שבמחלוקת לבין החתימות להשוואה של המאשימה.

גרפולוגיה משפטית
גרפולוגיה משפטית

http://elyon1.court.gov.il/heb/dover/405949.pdf

מקרה זה מחדד את מהות עבודתו של המומחה להשוואת המסמכים. עבודתו אינה תלויה ואסור שתהיה תלויה, בגורם הפונה ואינה חייבת דבר לאף צד אלא לאמת כפי שבאה לידי ביטוי בממצאים העולים מבדיקת הכתבים ו/או החתימות שבמחלוקת.

הגרפולוג המשפטי אינו מורשה להעיד על אופיו של אדם מתוך כתבי ידו. הוא מחויב בבדיקה אחת בלבד שמטרתה לקבוע אם המסמכים, הכתבים או החתימות המובאות בפניו אמיתיים או מזויפים.

לא תמיד הדברים ברורים. וודאות קיימת רק במקרה אחד, במקרה בו הגרפולוג עצמו צפה באדם אחד או אחר כותבים או חותמים או לחלופין, כאשר ישנה עדות מצולמת של המקרה. בשאר המקרים, קיימות דרגות סבירות שונות ועל הגרפולוג לעשות כמיטב יכולתו על מנת לסייע בהוצאת האמת לאור.

דוגמאות החתימה מהמקרה המדובר:

חתימה במחלוקת:

גרפולוגיה משפטית

אחת מהחתימות להשוואה:

גרפולוגיה משפטית

במקרה שלפנינו, למרות דמיון החיצוני בצורניות החתימה (ארבעה "פיקים" עולים) הרי שכל שאר המאפיינים כשהחשובים בהם הם מאפייני הקו, שונים ומעידים על ניסיון זיוף לא מוצלח.

חנה קורן - מכון גרפולוגיה

לפרטים ניתן לפנות למשרדנו בחיפה 04-8551180 או בת"א 077-4244450